Menu

Ví da của Vũ Văn Sơn 1991 Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên

Chúng tôi nhặt được tài sản là ví da có các giấy tờ mang tên Vũ Văn Sơn trên xe buýt.

Vậy, ai là chủ nhân tài sản trên xin liên hệ với Phòng Khách Hàng 0438436393 để nhận lại

Xin cảm ơn

No comments

Trả lời