Menu

Ví da của Hà Thị Nhung 1990 Hòa Tiến – Hưng Hà – Thái Bình

Chúng tôi nhặt được tài sản là ví da có các giấy tờ mang tên Hà Thị Nhung trên xe buýt.

Vậy, ai là chủ nhân tài sản trên xin liên hệ với Phòng Khách Hàng 0438436393 để nhận lại

Xin cảm ơn

No comments

Trả lời