Menu

Ví của Hồ Thị Đồng Đại Học Bách Khoa

Chúng tôi nhặt được tài sản là ví da có các giấy tờ mang tên Hồ Thị Đồng trên xe buýt.

Vậy, ai là chủ nhân tài sản trên xin liên hệ với Phòng Khách Hàng 0438436393 để nhận lại

Xin cảm ơn

No comments

Trả lời