Menu

THÔNG BÁO V/v: Điều chỉnh lộ trình tuyến Tuyến xe buýt số 33: Bến xe Mỹ Đình – Xuân Đỉnh

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và thông tin tuyên truyền kịp thời cho khách hàng đi xe buýt, Tổng công ty thông báo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Từ ngày 15/7/2015 điều chỉnh lộ trình tuyến của tuyến xe buýt số 33: BX Mỹ Đình – Xuân Đỉnh như sau:
Chiều vận hành Lộ trình hiện tại Lộ trình thực hiện từ ngày 15/7/2015
Chiều đi Bến xe Mỹ Đình – Phạm Hùng – … – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương – Cửa Bắc – Yên Phụ – Nghi Tàm – … – Xuân La – Xuân Đỉnh (Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội). Bến xe Mỹ Đình – Phạm Hùng – … – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng – Cửa Bắc – Yên Phụ – Nghi Tàm – … – Xuân La – Xuân Đỉnh (Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội).
Chiều về Xuân Đỉnh (Trường ĐH Nội vụ Hà Nội) – Xuân La – …- Yên Phụ – Cửa Bắc – Nguyễn Tri Phương – Điện Biên Phủ – Lê Hồng Phong – Ông Ích Khiêm – … – Bến xe Mỹ Đình Xuân Đỉnh (Trường ĐH Nội vụ Hà Nội) -Xuân La – … – Yên Phụ – Cửa Bắc – Quán Thánh – Nguyễn Biểu – Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ – Lê Hồng Phong – Ông Ích Khiêm – … – Bến xe Mỹ Đình

 

No comments

Trả lời