Menu

Thông báo thu hồi tem vé tháng 9,10,11/2019 của đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách miễn phí đi xe buýt

Thông báo thu hồi tem vé tháng 9,10,11/2019 của đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách miễn phí đi xe buýt

 THÔNG BÁO

(TT QL&ĐH GTĐT) thông báo thu hồi tem vé tháng 9,10,11/2019 của đối tượng người cao tuổi được hưởng chính sách miễn phí đi xe buýt

Căn cứ Nghi quyết số 07/2019/NQ-HDND ngày 10/07/2019 của HĐND  thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quan lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải;

Căn cứ Hướng dẫn liên Sở Giao thông vận tải – Lao động thương binh và xã hội số 7028/HDLS:GDĐT-LÐTB&XH ngày 12/08/2019 vê việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố.

Trung tâm Quản lý và Điều hành GTĐT (Trung tâm) đã thực hiện triển khai phát hành thẻ miễn phí đi xe buýt cho đối tượng người cao tuổi từ ngày 22/08/2019. Đối với những người cao tuổi đã mua tem vé tháng tháng 9,10,11/2019 có nhu cầu hoàn trả lại tem vé tháng đã mua, đề nghị các đơn vị bán vé tháng xe buýt trên toàn mạng lưới thực hiện thu hồi vé tháng (bao gồm cả phần thẻ và tem) và hoàn trả tiền cho khách. Trung tâm và các đơn vị bán vé tháng sẽ thực hiện quyết toán số tiền tem vé tháng thu hồi trong quyết toán vé hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị thông báo kịp thời cho Trung tâm biết để phối hợp giải quyết.

(Có bản chi tiết kèm theo).

  (Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 1900.6836 hoặc 1900.1296).

No comments

Trả lời