Menu

TẠM ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH MỘT SỐ TUYẾN BUÝT TRONG HAI NGÀY QUỐC TANG.

TẠM ĐIỀU CHỈNH LỘ TRÌNH MỘT SỐ TUYẾN BUÝT TRONG HAI NGÀY QUỐC TANG.
Trong hai ngày Quốc tang Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (14/08/2020 và 15/08/2020), một số tuyến buýt sẽ có sự thay đổi về lộ trình.
Mọi người đi xe có lộ trình hoạt động qua các tuyến đường qua khu vực nhà tang lễ Trần Thánh Tông đến Mai Dịch chú ý chủ động di chuyển đón xe nhé .

No comments

Trả lời