Menu

Phương án điều hành các tuyến buýt do tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14 và 15/08/2020)

THÔNG BÁO

Phương án điều hành các tuyến buýt do tổ chức phân luồng giao thông  phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14 và 15/08/2020)

Căn cứ vào kế hoạch phân luồng giao thông của Công an thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Vân tải Hà Nội xin thông báo nội dung điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt trong 02 ngày phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14 &15/08/2020) như sau:

        Tạm thời điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt trong 02 ngày phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (ngày 14&15/08/2020):

  1. Điều chỉnh lộ trình 03 tuyến buýt số (04, 18, 23)có lộ trình hoạt động qua các tuyến đường quanh khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (từ 5h00 ngày 14/08/2020 và phục hồi lộ trình sau khi hết tang lễ hoặc đến khi có sự cho phép của lực lượng chức năng)
  2. Đối với các tuyến buýt bị ảnh hưởng trong ngày 15/08/2020 (tuyến 02, 03A, 04, 11, 12, 13, 18, 20A-B, 23, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 53B) tạm thời điều chỉnh khi đoàn xe tang di chuyển qua lộ trình các tuyến phố theo phân luồng của cảnh sát giao thông.

One comment

  1. Bemos nói:

    Cả đất nước chia buồn cùng gia đình bác Phiêu

Trả lời