Menu

Kế hoạch VTHKCC bằng xe buýt phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2019

THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch VTHKCC bằng xe buýt phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2019

  • Căn cứ công văn số 7160/KH – SGTVT ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Sở giao thông Vận Tải về kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách trong dịp Quốc Khánh (02/9/1945 – 02/9/2019), ngày giải phóng Thủ đo (10/10/1954 – 10/10/2019).
  • Căn cứ công văn số 1443/KH – TTĐH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Quản Lý và Điều Hành Giao Thông Đô Thị về việc kế hoạch Tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trong dịp Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2019 ), ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2019).

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2019, Tổng công ty vận tải Hà Nội xin thông báo kế hoạch VTHKCC bằng xe buýt và phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt bị ảnh hưởng dịp lễ Quốc Khánh 02/9/2019. Cụ thể như sau:

Phương án dự kiến tăng cường giải tỏa hành khách: 16 tuyến buýt dự kiến tăng cường xe (tuyến buýt số 01, 02, 03A, 04, 06A, 10A, 11, 16, 17, 20B, 28, 29, 32, 54, 103, BRT01).

Phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt bị ảnh hưởng trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Quốc Khánh 2/9:

+ Khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng 8: các tuyến buýt số 04, 18, 23, 35A, 02, 11, 34, 40, 86 thực hiện theo phương án điều chỉnh lộ trình chi tiết tại phụ lục kèm theo.

+ Khu vực SVĐ Mỹ Đình: các tuyến buýt số 26, 50, 104 thực hiện phương án điều chỉnh lộ trình chi tiết tại phụ lục kèm theo.

+ Đối với các tuyến khi xảy ra cấm đường tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thực hiện điều chỉnh theo phương án điều chỉnh các tuyến ngày cuối tuần đã có.

(Phụ lục phương án điều chỉnh lộ trình các tuyến buýt bị ảnh hưởng)

No comments

Trả lời