Menu

Hà nội chính thức miễn phí đi xe buýt người cao tuổi ( từ 60 tuổi trở lên) và nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

69327240_2630926346918555_6044728305146396672_o

THÔNG BÁO
V/v: Phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải
hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

– Căn cứ Hướng dẫn số 7028/HDLS:GTVT-LĐTB&XH ngày 12/8/2018 của Liên sở: Giao thông vận tải – Sở Lao động Thương binh và Xà hội về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố;
– Căn cứ công văn số 1486/TTĐH-QLV ngày 20/8/2019 của Trung tâm Quản lý và điều hành GTĐT về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn trên địa bàn thành phố;
Tổng công ty vận tải Hà Nội thông báo về việc phát hành, quản lý, sử dụng thẻ miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) khối lượng lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:
1. Phạm vi áp dụng:
Thẻ miễn phí được sử dụng trên tất cả các tuyến buýt có trợ giá từ ngày 22/08/2019.
2. Đối tượng áp dụng:
Thẻ miễn phí được cấp cho: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (công dân từ đủ 60 tuổi trở lên), nhân khẩu thuộc hộ nghèo có nhu cầu và khả năng tham gia giao thông bằng phương tiện VTHKCC. (Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi sử dụng phương tiện VTHKCC tuổi của trẻ em do cha/mẹ/người chăm sóc/người giám hộ của trẻ xác nhận, không cần cấp thẻ miễn phí).
3. Đơn vị quản lý và cấp đổi thẻ miễn phí:
Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị là đơn vị thực hiện việc quản lý, cấp đổi thẻ miễn phí theo quy định.
4. Trình tự cấp thẻ:
– Người thuộc đối tượng cấp thẻ trực tiếp nộp hồ sơ tại các điểm bán vé tháng trên địa bàn thành phố. Hồ sơ bao gồm đơn đăng ký làm thẻ, bản chụp giấy tờ xác nhận người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, giấy tờ tùy thân có ảnh đối với người cao tuổi. Khi nộp hồ sơ khách hàng phải xuất hành bản chính giấy xác nhận và giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu.
Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị căn cứ vào hồ sơ sẽ tổ chức sản xuất thẻ và trả thẻ cho khách hàng tại các điểm bán vé tháng trên địa bàn thành phố.
5. Thời hạn của thẻ miễn phí:
– Đối với người có công, người khuyết tật, người cao tuổi: thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
– Đối với nhân khẩu thuộc hộ nghèo: thẻ có giá trị sử dụng trong năm (thẻ có giá trị đến hết ngày 31/12).
(Đối với thẻ miễn phí không có thời hạn sử dụng đã phát hành trước đây vẫn có giá trị sử dụng trên tuyến).
6. Mẫu thẻ miễn phí:
– Thẻ miễn phí có màu vàng, chất liệu nhựa (plastic), kích thước tiêu chuẩn: 85,6 mm x 53,98 mm.
– Trên thẻ có ảnh và thông tin của người sử dụng.
– Trên thẻ có tem hologram chống giả.
– Hạn sử dụng của thẻ: Được in trên thẻ

No comments

Trả lời