Menu

Đồ tìm người! Chiếc cặp tài liệu này được tìm thấy trên xe BRT01

Đồ tìm người! Chiếc cặp tài liệu này được tìm thấy trên xe BRT01 do khách hàng để quên. Bên trong cặp có tài liệu giấy tờ và một số đồ dùng cá nhân. Ai là chủ nhân xin vui lòng liên hệ Phòng Khách Hàng 32 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc hotline 19001296

No comments

Trả lời