Menu

Điều chỉnh vận hành, dừng đỗ đón trả khách các tuyến buýt 18, 22, 25, 32, 33, 34, 38, 50, BN tại khu vực tòa nhà PTA – Kim Mã

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh vận hành, dừng đỗ đón trả khách các tuyến buýt 18, 22, 25, 32, 33, 34, 38, 50, BN tại khu vực tòa nhà PTA – Kim Mã

- Triển khai công văn số 1161/TB-TTĐH ngày 26/10/2015 của Trung tâm QLĐH GTĐT về Phương án tổ chức hoạt động xe buýt khu vực tòa nhà PTA – Kim Mã;

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và thông tin tuyên truyền kịp thời cho khách hàng đi xe buýt, Phó TGĐ – TĐH Khối VTHKCC giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Từ ngày 27/10/2015, điều chỉnh vận hành tuyến buýt BN. Bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã. Cụ thể như sau:
    • Điều chỉnh đầu B tuyến buýt BN từ lề đường bến xe Kim Mã tới vị trí pano trong sân tòa nhà PTA – Kim Mã:
    • Lộ trình tuyến:
TT Chiều vận hành Lộ trình hiện tại Lộ trình thực hiện từ ngày 27/10/2015
1 Chiều đi BX Yên Nghĩa – … – Giảng Võ – Giang Văn Minh – Kim Mã (Lề đường BX Kim Mã) BX Yên Nghĩa – … – Giảng Võ – Giang Văn Minh – Kim Mã – Cổng vào tòa nhà PTA phía đường Kim Mã – Kim Mã (sân đỗ xe buýt tòa nhà PTA)
2 Chiều về Kim Mã (Lề đường BX Kim Mã) – Giảng Võ – … – BX Yên Nghĩa Kim Mã (sân đỗ xe buýt tòa nhà PTA) – Cổng ra tòa nhà PTA phía đường Giảng Võ – Giảng Võ – … – BX Yên Nghĩa
  • Điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến: Có phụ lục biểu đồ chi tiết kèm theo.
  1. Từ ngày 28/10/2015, điều chỉnh đón trả khách các tuyến 18, 22, 25, 32, 33, 34, 38, 50 khu vực tòa nhà PTA – Kim Mã như sau:
TT Hướng tuyến Vị trí điểm dừng đón trả khách Tuyến dừng đón trả khách hiện tại Tuyến dừng đón trả khách điều chỉnh Chiều vận hành
1 … – Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – … Bến xe Kim Mã (tường rào phía đường Giảng Võ)

(vị trí biển báo hiện tại)

18, 22, 25, 33, BN 18, 22, 25, 33 18: ĐH KTQD – Long Biên – ĐH KTQD;

22: BX Gia Lâm – KĐT Xa La;

25: Nam Thăng Long – BX Giáp Bát;

33: Xuân Đỉnh – BX Mỹ Đình;

2 … – Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Hoàng Diệu – … Hè trước số 175 Nguyễn Thái Học – nhà sách Tiền Phong

(vị trí biển báo hiện tại)

18, 22, 32, 33, 34, 38, 50 18, 22, 33, 50 18: ĐH KTQD – Chùa Bộc – ĐH KTQD;

22: KĐT Xa La – BX Gia Lâm;

33: BX Mỹ Đình – Xuân Đỉnh;

50: SVĐ Quốc Gia – Long Biên;

3 … – Kim Mã – Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – … Hè trước tòa nhà PTA- số 1 Kim Mã

(vị trí biển báo cắm mới)

  32, 34, 38 32: Nhổn – BX Giáp Bát;

34: BX Mỹ Đình – BX Gia Lâm;

38: Nam Thăng Long – Mai Động;

No comments

Trả lời