Menu

Điều chỉnh một số chỉ tiêu vận hành mở rộng vùng phục vụ của các tuyến buýt số 06, 21, 40, 52 từ ngày 01/12/2015

THÔNG BÁO

Điều chỉnh một số chỉ tiêu vận hành mở rộng vùng phục vụ của các tuyến buýt số 06, 21, 40, 52 từ ngày 01/12/2015

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và thông tin tuyên truyền kịp thời cho khách hàng đi xe buýt, Tổng giám đốc Tổng công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

  1. Từ ngày 01/12/2015, thực hiện điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ đối với các tuyến buýt số 06, 21, 40, 52. Cụ thể như sau:

1.1   Điều chỉnh mở rộng vùng phục vụ tuyến buýt số 06 đến các xã Hồng Vân, huyện Thường Tín và xã Phú Minh, huyện Phú Xuyên:

–           Điều chỉnh tách tuyến buýt số 06: BX Giáp Bát – Cầu Giẽ thành hai nhánh tuyến 06A: BX Giáp Bát – Cầu Giẽ và 06C: BX Giáp Bát – Hồng Vân.

–           Điều chỉnh điểm đầu cuối và lộ trình tuyến nhánh tuyến 06B: BX Giáp Bát – BX Thường Tín thành BX Giáp Bát – Hồng Vân (Thường Tín) điểm cuối đỗ tại Bãi đỗ xe Thu Hoài.

–           Thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu vận hành của các nhánh tuyến như sau:

TT SHT Tên tuyến Cự ly tuyến (km) Số xe KH Số xe VD Lượt xe Giá vé lượt Đơn vị vận hành
Ngày thường Ngày CN Ngày thường Ngày CN
1 06A BX. Giáp Bát – Cầu Giẽ 32,20 16 15 14 152 142 9.000 đồng/lượt XN xe buýt Hà Nội
2 06B BX. Giáp Bát – Hồng Vân (Thường Tín) 18,10 4 3 3 46 46 7.000 đồng/lượt
3 06C BX. Giáp Bát – Phú Minh (Phú Xuyên) 27,95 4 3 3 34 34 8.000 đồng/lượt

 

No comments

Trả lời