Menu

điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 20 nhánh tuyến Nhổn- Võng Xuyên

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 20 nhánh tuyến
Nhổn- Võng Xuyên theo tổ chức giao thông chung của Thành Phố.

Tổng công ty thông báo điều chỉnh tạm thời tuyến xe buýt số 20 nhánh tuyến 20C. Nhổn- Võng Xuyên theo tổ chức giao thông phục vụ thi công đê Hữu Hồng (đoạn ngã 3 Tiên Tân đến ngã 3 Lê Tổ), như sau:
1.Tên tuyến: Tuyến xe buýt số 20 nhánh tuyến 20C: Nhổn- Võng Xuyên.
2.Điểm đầu cuối.
– Đầu A: Nhổn (Điểm trung chuyển xe buýt Nhổn)
– Đầu B: Võng Xuyên (Trung tâm thương mại cụm 11, xã Võng Xuyên)
3.Thời gian thực hiện: Áp dụng thực hiện từ 14h45 ngày 16/05/2019
4. Lộ trình tuyến:

No comments

Trả lời