Menu

Điều chỉnh lộ trình 05 tuyến buýt số 53A, 53B, 93, 95, 112, 07, 35B, 56A, 109 theo tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án sửa chữa cầu Thăng Long

Căn cứ vào văn bản số 3124/UBND-ĐT ngày 16/07/2020 của UBND thành Phố Hà Nội về việc “Thống nhất phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án sửa chữa Cầu Thăng Long do bộ Giao Thông Vận Tải triển khai”

Căn cứ vào thông báo của Trung tâm QL và Điều hành GTĐT Hà Nội ngày 27/07/2020 về việc tổ chức vận hành các tuyến xe buýt phục vụ công tác thi công, sửa chữa cầu Thăng Long.

No comments

Trả lời