Menu

Điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, biểu đồ vận hành và hạ tầng điểm dừng đỗ đón trả khách của 03 tuyến buýt số 28, 53B, 104

THÔNG BÁO

Điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, biểu đồ vận hành và hạ tầng điểm dừng đỗ đón trả khách của 03 tuyến buýt số 28, 53B, 104

Từ ngày 02/8/2019 thực hiện việc điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình, biểu đồ vận hành và hạ tầng điểm dừng đỗ đón trả khách của 03 tuyến xe buýt số 28, 53B, 104.
– Điều chỉnh biểu đồ vận hành ngày thường (thứ 2 đến thứ 7) của tuyến buýt số 28.
– Đối với biểu đồ ngày chủ nhật của tuyến buýt số 28 và biểu đồ vận hành của các tuyến buýt số 53B, 104 giữ nguyên như hiện tại.

Phụ lục

No comments

Trả lời