Menu

Cô Lân – Bán đảo Linh Đàm khen ngợi NVPV: Trần Thanh Hải

Cô Lân – Bán đảo Linh Đàm khen ngợi NVPV tuyến 36: Trần Thanh Hải đã nhặt được điện thoại Oppo khách hàng để quên trên xe, NVPV đã hoàn trả lại điện thoại cho khách hàng, khách hàng lên xe tại 215 Bạch Mai lúc 08h00 ngày 29/6.

No comments

Trả lời