Menu

Cảm ơn Lái xe Nguyễn Minh Hoàng B xe 29B08030 tuyến 52B

Anh Phan Đức Huy ở Văn Giang Hưng Yên rất xúc động khi nhận lại tài sản của mình để quên trên xe buýt.

Anh gửi lời cảm ơn Lái xe Nguyễn Minh Hoàng B xe 29B08030 tuyến 52B đã trả lại cho anh tài sản để quên trên xe buýt  gồm giấy tờ cá nhân và điện thoại iphone 7 plus. z1492831607356_68f4bc463fd7d8d977155f6160bbf97cz1492831609004_81cacde796f8c14e800623c90658ea34

 

 

No comments

Trả lời