Menu

Anh Tân gửi lời cảm ơn CNLX và NVPV tuyến 33 xe 29B15482

Anh Tân gửi lời cảm ơn CNLX và NVPV tuyến 33 xe 29B15482 ca chiều ngày 3/7. Khách hàng để quên ví đựng giấy tờ tùy thân và khoảng 2 triệu, CNLX và NVPV đã giữ và trả lại cho khách.

No comments

Trả lời